Dansk Psykolog Forenings Selskab for addiktiv psykologi

Bestyrelsen


Eric Allouche

formand


Simon Schøneberg

kasserer


Peer Nielsen

Helle Kjær

Lone Marker

Birgitte Thylstrup

Heidi Mouritsen

Susanne Huynh

Nanna Fjeldal Daugaard

Rasmus Jølberg


Eric Allouche

formand

Simon schøneberg

kasserer

Peer Nielsen

Birgitte Thylstrup

Helle Kjær

Heidi Mouritsen

Susanne Huynh

Lone Marker

Nanna Fjeldal Daugaard

Rasmus Jølberg

-

Retur til forsiden

-

Referat af bestyrelsesmødet d.30.5.23.

 

Deltagere:

Mette, Birgitte, Susanne, Peer og Eric

 

Dagsorden:

 

1.-Konferencen.

Vi aftalte at vi vil prøve at gøre konferencen mere aktiv og inddragende og med færre rene ”oplægsholdere-lyttere” sessioner.

-Vi holder Selskabets GF torsdag eftermiddag (i stedet for om fredag, som vi plejer)

-Vi vil prøve at have et overordnede fokus på psykologernes rolle/tværfaglighed/samarbejde med Psykiatrien + specialist uddannelsen. Brigitte vil gerne holde en workshop i denne sammenhæng.

-Vi opretter en arbejdsgruppe om konferencen med Susanne, Mette og Eric. Andre er også velkomne i denne arbejdsgruppe.  

 

2.-Psykiatriens overtagelse af en gruppe borgere med dobbeltdiagnose.

Som bekendt er der nu landet en aftale mellem KL og Regionerne vedr. overdragelse af en gruppe på ca. 5000 borgere med en dobbeltdiagnose til Psykiatrien fra januar 24. Vi drøfter om Selskabet skulle gøre sig gældende eller synlig i denne proces, og hvis ja, til hvem og hvordan.

Vi drøfter bl.a.:

-Hvordan skal vi gøre os relevant for de psykologer som arbejder/kommer til at arbejde med dobbeltdiagnose i Psykiatrien (så vi ikke ender at være et Selskab for kommunal ansatte psykologer)

-Skal vi kontakte de personer/instanser som er ansvarlige for processen omkring overdragelsen til Psykiatrien?

-Birgitte foreslår at vi holder korte online ”talks” som er åbne for alle og hvor fokus er psykologernes rolle og faglighed.

 

3.-Selskabets bestyrelse.

Eric fortæller at han tænker at bestyrelsesarbejde virker stadig svækket efter ”corona-årene” og at det er svært at genskabe en god synergi i bestyrelsen. De forskellige grupper er produktive (den nye hjemmeside blev lanceret, bogen blev udgivet, der blev lavet en folder, der bliver holdt forskellige aktiviteter) men der mangler aktiviteter, enten ”faglige” eller sociale, som samler os og gør at det er gode oplevelser som bliver knyttet til bestyrelsesarbejde og ikke kun opgaver som skal løses.  

Vi taler bl.a. om at:  

          Systematisere opgaverne, møderne, m.m.

          Holde flere sociale arrangementer

          Arbejde på større og samlende projekter

Mette fortæller at hun gerne vil sørge for at lave en beskrivelse af en struktur for bestyrelsesarbejdet.


Vi aftaler at holde et bestyrelsesmøde/socialmøde sidst i august eller i starten af september. Heidi, Rasmus, Nanna og Simon, ved I tilfældigvis om I skal komme til Kbh. i denne periode? Så kunne vi prøve at planlægge bestyrelsesmødet efter det.


Tidligere referater

-