Dansk Psykolog Forenings Selskab for Addiktiv Psykologi

Om Selskabet


Selskab for Addiktiv Psykologi

Selskabet er en faglig sammenslutning af psykologer, som arbejder med mennesker, der har problemer med

afhængighed af rusmidler, medicin, spil etc. eller som arbejder med forskning indenfor området.

Selskabet, der hører under Dansk Psykolog Forening, blev dannet i 1994.


Arrangementer 

I løbet af året arrangeres kurser, temadage og workshops om emner, som har medlemmernes interesse.

Nogle arrangementer er forbeholdt medlemmer, andre er åbne for andre faggrupper eller for alle interesserede.

Til disse arrangementer får du som medlem rabat på deltagerprisen.


Konference

Selskabet afholder årligt en todages klinisk konference.

Prisen for deltagelse er rimelig, da Selskabet bidrager økonomisk. 

Formålet er dels at skabe mulighed for at medlemmerne kan formidle, drøfte og udveksle erfaringer og overvejelser knyttet til deres kliniske praksis, dels at give plads til socialt samvær og netværksdannelse.

Dertil kommer, at vi som inspiration af og til inviterer spændende oplægsholdere udefra. 

Hvis du bidrager på konferencen med et oplæg eller en workshop, kommer du gratis med.

 

De fire årstider

De fire årstider består af en række "saloner", café-arrangementer, der afholdes fire gange årligt med et særligt tema ved hver årstid.

Deltagerne bliver præsenteret for et kort oplæg, som lægger op til en fælles livlig diskussion med lidt at drikke og lidt at spise, alt sammen i en hyggelig og afslappet atmosfære.

Vi mødes som regel ved 17-tiden og fortsætter til kl 20.


ERFA- grupper

Selskabet har pt en ERFA-gruppe i København og i en periode har der også været en i Aarhus. Gruppen mødes med jævne mellemrum og drøfter faglige spørgsmål og problematikker. Møderne er hyggelige og uformelle.

Retur til forsiden

Folder

Selskabet har lavet folder, som kan downloades (pdf-format), printes og deles ud til psykologer med faglig interess for afhængighedsproblematikker.


Download