Dansk Psykolog Forenings Selskab for Addiktiv Psykologi

Seminar

"You are in recovery if you say you are"

Views on recovery in drug treatment

11-11-2016, København.


Does recovery from addiction mean achieving abstinence or getting control over substance-use? Does the concept of recovery describe a process or an aim? The views may differ depending on form of treatment and political conviction.

Where? When?

11 November 2016 9.45-14.30

University of Copenhagen Bispetorvet 3, st. Alexandersalen


Programme

09.45 Welcome, Julius von Wright, Steffen Jöhncke and Eric Allouche

10.00 Recovery and Social Justice David Best, Professor of Criminology, Sheffield Hallam University, UK

11.00 The concepts of recovery from mental illness and drug abuse Liese Recke, MS Psychology, Diakonhjemmet University              College, NORWAY 12.00 Lunch and coffee

12.30 What is SMART-recovery? Bendt Skjold Hansen, DENMARK

13.15 The Swedish approach Bengt Svensson, Professor of Social Work, Malmö University, SWEDEN 14.00 Final thoughts

14.30 End of seminar


Register for the seminar here: http://nordicwelfare.org/registerrecovery Don’t hesitate to contact one of the organizers if you have questions!

The Nordic popular-scientific website www.popNAD.com, Dansk Psykologforenings Selskab for Misbrugspsykologi and the Department of Anthropology, University of Copenhagen are pleased to welcome you to this seminar on recovery in drug treatment. The seminar will give you an international view on recovery and also a look at what it might mean for drug treatment in Scandinavia.

Julius von Wright, Editor www.popNAD.com Julius.von-wright@nordicwelfare.org +350 (0)50 4349529

Eric Allouche, Chairperson Dansk Psykolog Forenings Selskab for Misbrugspsykologi erall@slagelse.dk

Arranged by www.popNAD.com at the Nordic Centre for Welfare and Social Issues, Dansk Psykologforenings Selskab for Misbrugspsykologi and the Department of Anthropology, University of Copenhagen


*“You are in recovery if you say you are” is a citation of Philip Valentine of the Connecticut Community of Addiction Recovery (CCAR)


Konference om

klinisk psykologisk praksis

på misbrugsområdet 

og generalforsamling - 2016

 

Traditionen tro holder Selskab for misbrugspsykologi sin årlige kliniske konference, hvor der vil være rig mulighed for at blive opdateret på dét, der sker på misbrugsbehandlingsområdet, samt udveksle tanker og erfaringer med fagkolleger.

 

Deltagere

Kun for medlemmer af selskabet.

Maks. 30 til selve konferencen.


Ingen begrænsning i deltagerantal hvad angår GF programpunkter.

 

Tid

Torsdag d.1. og fredag d 2. September 2016


Start kl. 09:30 torsdag


Slut kl. 15:00 fredag

 

Sted

Hotel Christiansminde

Christiansmindevej 16.

Svendborg

www.christiansminde.dk

 

Pris

med overnatning: kr.1750

uden overnatning: kr.1000

 

Konferenceprogram

OBS: Der kan forekomme ændringer i programmet helt til konferencens start.


ABSINT OG ABSINTDRIKKEREN

Tirsdag d.14. juni kl.16.30, på Glyptoteket, København.


For både medlemmer og ikke-medlemmer af Selskabet for Misbrugspsykologi

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet, med op til 30 deltagere.


Kl.16.30

Velkommen: Eric Allouche. Formand for Selskab for Misbrugspsykologi


Kl.16.40

Mai Dengsøe Hansen. Kunsthistoriker.

Omvisning af "Absintdrikkeren" af Edouard Manet samt beslægtede malerier.


Kl.17.20

Carl Th. Pedersen. Lektor i Institut for Fysik, Kemi og Farmaci ved Syddansk Universitet.

”Historisk kemi. Absint-Den grønne fe”

"Historisk Kemi. Absint - Den grønne fe"Kl.17.50

L´heure verte/Den grønne time

Vi nyder et glas absint i Glyptotekets have.

Der er meget at lære af de få år -mellem 1850 og 1915- hvor absint var udbredt i Paris´ gader.

Absint begyndte sin karriere som medicin for de soldater, som var sendt i kolonierne og blev efterfølgende populær hos borgerskabet. Da resten af befolkningen tog den til sig nogle år senere, blev den beskyldt for at gøre folk sindssyge og endte med at blive helt forbudt i 1915...og er til dags dato muligvis det eneste eksempel af en vellykket prohibition.

I løbet af disse år blev absint en stærk kilde til inspiration, både som drik og som motiv, for det kunstneriske miljø og flere af datidens største malere såsom Degas, Van Gogh og Picasso gav deres versioner absintdrikkere. Manets Absintdrikker, som Glyptoteket er den heldige ejer af, er i den sammenhæng et enestående værk, bl.a fordi det var det første maleri, som tog absint som tema og fordi det blev startpunktet for en række kontroversielle og provokerende motiver som Manet valgte at male i de efterfølgende år.

Denne temaeftermiddag vil give os muligheden for at høre hvorfor absint var så farlig, hvorfor var Manets malerier så provokerende og hvorfor Absintdrikkeren er blandt Glyptotekets 10 hovedværker.


Sommertræf


Selskabet inviterer på en fælles hyggelig sommeraften for selskabets medlemmer.

Arrangementet foregår i Århus, i forlængelse af det faglige arrangement "Neuropsykologiske aspekter ved Misbrug".

Man kan selvfølgelig deltage i aftenarrangementet uanset om man deltager på den faglige dag eller ej.

Selskabet trakterer med en 3-retters menu - drikkevarer er for egen regning. Festlige indslag er velkomne!

Tid: fredag 10.6. kl. 18.30

Neuropsykologiske aspekter ved misbrug


Kursusdagen omhandler den neuropsykologiske viden, der forefindes om forskellige rusmidlers akutte, kortsigtede og langsigtede virkninger på hjernen. Der vil være særlig fokus på alkohol og cannabis. I undervisningen vil der blive præsenteret skanningsstudier, samt studier relateret til neurokognitive, socialkognitive og emotionelle følger af misbrug. Disse knyttes an til kliniske erfaringer og til den hverdag, hvori borgerens vanskeligheder opleves. Herudover vil der være casepræsentationer, drøftelse af differentialdiagnostiske problemstillinger og god mulighed for spørgsmål.


Underviser:

Heine Lund Pedersen er psykolog, specialist og supervisor i neuropsykologi. Han har arbejdet neurologien, neurorehabiliteringen og siden 2010 i psykiatrien, herunder Videnscenter for Rusmiddelpsykiatri. Aktuelt er han ansat i Neuropsykiatrisk Klinik, Universitetshospitalet Risskov.


Tid:

D.10. juni 2016.

Kl.9.00-16.00

Morgenmad fra kl.8.30


Sted.

Århus. Psykologforeningens lokaler. Fiskergade 41.


Pris.

Medlemmer af Selskabet kr. 1000+ moms: kr. 1250

Ikke medlemmer af Selskabet kr.1400+moms. Kr.1750


Deltagere

(Charlotte) Silas Houlberg Bengtson

Albert Diekmann

Anette Vestergaard

Annette Aagaard Laursen

Benjamin Krabbe

Christina Skov

Gitte Klaris

Helene Hjørringgaard Kristiansen

Helle Jørgensen

Ingrid Brattskar

Jesper Østerhaab Mogensen

Jonathan Led Larsen

Lone Marker

Louise Frost Ribe

Louise Ingegärd Friborg Andersen

Maria Schneider

Michael Vernon Kristiansen

Simon Schøneberg (ej mødt -syg)

Steen Guldager

Stina Dalgaard Elkjær

Thomas Funk Nielsen

Tore Knudsen

Winnie Jørgensen

Ro på

Om at arbejde med dyssociale personligheder.

Antisocial personlighedsforstyrrelse sameksisterer ofte med stof- og alkoholmisbrug, men der er mangel på velundersøgte behandlingstilbud, der retter sig mod de vanskeligheder, som disse mennesker oplever i livet.

Vi har i en årrække arbejdet med at teste effekten af at tilbyde borgere i ambulant misbrugsbehandling et psykoedukativt korttidsforløb om antisocial personlighedsforstyrrelse. Udgangspunktet var at udvikle og teste en indsats, der ikke kostede mange penge at udføre, blandt andet fordi programmet var baseret på en arbejdsbog, som kunne læres efter et kort kursus.

Selve undersøgelsen foregik som en randomiseret undersøgelse, hvor deltagelse i Ro på programmet blev sammenlignet med en kontrolgruppe, der modtog standardbehandling alene. Resultaterne af undersøgelsen viser, at korttidsforbedring i stofbrug hang sammen med deltagelse i Ro på programmet, hvilket understøtter både behovet og muligheden for at tilbyde psykoedukation, som kan gøre en forskel for borgere med antisocial personlighedsforstyrrelse i ambulant misbrugsbehandling.

 

Vi glæder os til at holde en temadag med jer om det! Fokus vil være på, hvordan man ved hjælp af arbejdsbogen Ro på kan arbejde med mennesker, der har sammenfaldende misbrugsproblemer og antisocial personlighedsforstyrrelse.  På temadagen vil vi snakke om: Baggrund for undersøgelsen - hvorfor der er brug for at udvikle og teste behandling, der er særlig rettet mod mennesker med sammenfaldende misbrug antisocial personlighedsforstyrrelse

Hvordan vi har arbejdet med det - hvordan selve undersøgelsen er foregået og de resultater, der er kommet ud af det

Hvordan arbejdsbogen fungerer - hvordan den er bygget op og kan bruges.

 

Temadagen vil altså både bestå af oplæg og øvelser, samt diskussion og deling af vores og jeres erfaringer fra arbejdet med disse borgere.

 

Se gerne på arbejdsbogen inden temadagen, som kan hentes på Center for Rusmiddelforsknings hjemmeside:

 

 http://psy.au.dk/fileadmin/site_files/filer_rusmiddelforskning/dokumenter/redskaber/_Ro_paa__-arbejdsbog.pdf

 

Se også gerne på en videnskabelig artikel om projektet, som er tilgængelig her:

 http://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-015-0661-0

 

Endelig er undersøgelsen beskrevet på dansk i det ny nummer af STOF (nummer 25): http://www.stofbladet.dk/

 

 

Tid:                          9/3-2016 

 

Sted:                        Dansk Psykologforenings lokaler. Stockholmsgade 27, 2100 København Ø 

 

Målgruppe:             Medlemmer af Selskab for Misbrugspsykologi

 

Pris:                         Arrangementet er gratis. Hvis man ønsker frokost, koster det 100,- og skal bestilles ved tilmelding.

 

Tilmeldingsfrist:     1/3-2016 

 

Deltagere:


Eric Allouche

Heidi Mouritsen

Ingrid Brattskar

Jesper Østerhaab Mogensen

Lene Christiansen

Lone Marker

Louise Ingegärd Friborg Andersen

Maria Nannestad

Marianne Fuglestved

Mette Holm Riis

Ragnar Gunnarsson

Temadag om de nye nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling

og for udredning og behandling af dobbeltbelastede

 

Per Nielsen, Centerleder på Ringgården, og psykolog og Phd studerende Pernille Pinderup Jeppesen, vil denne dag holde oplæg om de nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling og hvilken indflydelse de har på vores behandling og behandlingssystemet i Danmark.

Pernille Pinderup Jeppesen har udført litteraturgennemgangen ifm Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedr. de nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling. Hun vil fortælle om sit arbejde i den sammenhæng. Phd.-projektet, som hun er i gang med, har til formål at følge og undersøge en større indsats i Region Hovedstadens Psykiatri, der sigter mod at styrke behandlingsindsatsen over for patienter med en dobbeltdiagnose, dvs. patienter der både har en psykisk lidelse og et misbrug af stoffer og/eller alkohol.

Helle Kjær vil fremføre vigtige overvejelser bag de 10 PICO-spørgsmål
Per Nielsen er sammen med Helle Kjær og Roland Westerlund Psykologforeningens repræsentanter i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedr. nationale kliniske retningslinjer for udredning og behandling af mennesker med psykisk lidelse og samtidig afhængighed af alkohol (dobbeltbelastede)


Læs retningslinierne her > 


Program for dagen:

10:00 - 10:15 - Morgenbrød, velkommen

10:15 - 10:45 - Helle Kjær

10:45 - 11:45 - Pernille Pinderup Jeppesen

12:00 - 12:30 - Frokost

12:30 - 14:30 - Per Nielsen


Tid: 12/02-2016 kl. 09.30-14:30


Sted: Dansk Psykologforenings lokaler. Stockholmsgade 27, 2100 København Ø 


Målgruppe: Medlemmer af Selskab for Misbrugspsykologi

 

Pris: Arrangementet er gratis. Hvis man ønsker frokost, koster det 100,- og skal bestilles ved tilmelding.


Tilmeldingsfrist: 04/02-2016

 

Deltagerliste:

Christian gad

Christina Skov

Eric Allouche

Julia Geeb

Lone Marker

Simon Schøneberg

Stina Dalgaard Elkjær

Tina Haren

Afholdte arrangementer 2016


OBS: Slides

Du finder slides, artikler og andet materiale fra de enkelte arrangementer

i Menu'en: Slides

--------------------------

Seminar

Indhold

Klinisk konference

Sommertræf

Absint og absintdrikkeren

Neurologiske aspekter

Ro på - dyssociale personligheder

Kliniske retningslinier - alkohol