Dansk Psykolog Forenings Selskab for Addiktiv Psykologi

Tid

09. og 10. september 2024

09. sept. : kl. 10:00 - 17:00

10. sept. : kl. 09:00 - 16:00

Du er velkommen til at møde en halv time før til kaffe og morgenbrød.

Der bliver frokost- og kaffepauser undervejs.


 

Sted

Dansk Psykolog Forening

Stockholmsgade 27

3100 København Ø

Lokale 3A


Deltagere

Kurset er forbeholdt psykologer.

Du behøver ikke at være medlem af Selskab for Addiktiv Psykologi for at deltage, men som medlem ydes en rabat.


Pris

3000 kr for medlemmer

3964 kr for ikke-medlemmer

I prisen er inkluderet forplejning.


Klik her, hvis du vil melde dig ind i selskabet (PS: Kræver, at du er medlem af Dansk Psykolog Forening)

Tilmelding og betaling

Tilmelding sker efter "først-til-mølle-princippet" senest 01/08/24.

Start med at overføre det korrekte beløb til selskabets bankkonto i

Lån & Spar Bank:  

Reg nr.: 0400 - Konto nr: 401 25 48 449.

Udfyld derefter nedenstående og tryk <Tilmeld>

Specialistkursus i addiktiv psykologi


Alle psykologer møder klienter, der er udfordret af en afhængighedsproblematik, enten direkte i mødet med klienten, eller i mødet med pårørende, kolleger mm.

Formålet med kurset er at sikre, at psykologer, der møder mennesker med rusmiddelproblematikker, har den fornødne viden og kompetence til at intervenere indenfor dette.

0%
Nogle felter mangler eller er i det forkerte format. Ret venligst og prøv igen.

Læringsmål

På kurset vil du:

   • Tilegne dig grundlæggende viden om addiktiv psykologi. Både i et historisk og organisatorisk perspektiv

   • Udvikle færdigheder i udredning af rusmiddelafhængighed herunder også afdækning af dobbeltdiagnostiske

      tilstande, hvor der er sammenfald af rusmiddelforbrug/afhængighed og anden psykisk lidelse.

   • Udvikle færdigheder til at intervenere hensigtsmæssigt i mødet med klienter og/eller deres pårørende.


Målgruppe

Psykologer, der ønsker viden om afhængighedsområdet.

Kurset kan tages på hvilket som helst tidspunkt - under eller efter et uddannelsesforløb - som led i specialisering.


Undervisningsform

Vekselvirkning mellem oplæg, gruppedrøftelser og case-baseret gruppearbejde.


Temaer på kurset

   • Love og rammer – status på området i Danmark

   • Rus- og afhængighedsbiologi – arv og miljø, supervision mm.

   • Behandling - alliance og metoder

   • Psykologens rolle – udredning, intervention, supervision mm.

   • Samarbejde med pårørende, tværfaglige teams og eksterne instanser


Forberedelse

Deltagerne opfordres til at reflektere over og gerne indsende en case inden kursusstart.


Afholder af kurset

Selskab for Addiktiv Psykologi afholder kurset. På kurset vil der være undervisere med erfaring fra praksis og forskning, hvoraf tre undervisere vil være gennemgående:

Birgitte Thylstrup, Cand.psych. PhD. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet. 

Eric Allouche, Autoriseret psykolog. Psykolog ved Rusmiddelcenter Slagelse Kommune.

Simon Schøneberg, Autoriseret psykolog. Psykolog ved Rusmiddelafsnittet Aalborg Kommune.


Litteratur som skal læses inden kursusstart.

   • Bruce Alexander (rat-park) - klik her

   • David Best (self change) : - klik her

   • Robert West (models of addiction) : - klik her


Litteratur til inspiration (forudsættes ikke læst inden kursusstart).

   • Allouche, Kjær og Thylstrup : Misbrug i et Psykologisk Perspektiv.

   • Rindom: Rusmidlernes biologi: klik her


Godkendelse

Kurset er godkendt til alle specialistuddannelser på det tværgående modul med 12 timer.

Retur til forsiden