Dansk Psykolog Forenings Selskab for Addiktiv Psykologi

Jubilæumskonference

om klinisk psykologisk praksis på rusmiddelområdet 2024

I anledning af Selskabets 30 års jubilæum vil konferencen i år beskæftige sig med at belyse udviklingen af den særlige faglighed, som psykologer, der arbejder indenfor addiktionsområdet, bidrager med, og hvorfor det er vigtigt at understøtte og videreudvikle denne faglighed.


Det vil være oplæg om forskning, tværfaglig og tværsektorielt samarbejde, screening og udredning, evaluering og kvalitetssikring, terapeutiske tilgange og metoder, m.m.


Vi vil også drøfte de udfordringer og begrænsninger vi er stødt på i de forgangne år:

Hvorfor er vi og rusmiddelbehandlingen generelt ikke blevet mere effektiv?

Hvorfor er psykologer og psykologfagligheden ikke i større omfang i brug på mange rusmiddelcentre?

Hvorfor har psykologer ikke formået at sætte et endnu større præg på behandlingen, når man tager i betragtning, at psykologer i stort omfang bidrager med forskning på området?


2024 kommer desuden til at markere det år, hvor Selskabet, i samarbejde med Dansk Psykolog Forening, vil oprette en godkendt efteruddannelse i addiktiv psykologi.

Derfor vil vi bruge jubilæumskonference til at drøfte, hvad denne efteruddannelse skal indeholde, da der er mange veje at gå.Foreløbigt program


Dag 1


Historisk perspektiv.

Hvad har vi lært de sidste 30 år?

Hvad ville vi godt have vidst for 30 år siden?


Forskning

Hvad har været de vigtigste forskningsresultater på området.

Hvordan kan psykologer både læse forskningslitteratur, og applikere denne i behandlingsarbejdet, således at resultaterne fra forskningen kommer ud ”at leve”.


Psykologens roller

Hvad er de forskellige funktioner og roller psykologer udfylder på rus-og afhængighedsområdet. Hvad er deres bidrag til bedre behandlingstilbud?Dag 2


Tværsektorielt samarbejde

Hvilke funktioner har psykologer ift. det tværsektorielle samarbejde?

Hvordan kan vi f.eks. bygge bro mellem de kommunale, regionale og private behandlingstilbud?

Dette er vigtigt i en tid med psykiatrireform, hvor regionerne vil komme til at overtage noget af arbejdet fra de kommunale rusmiddelcentre, og hvor private udbydere i stigende grad lykkes med at overtage en del af behandlingen fra de kommunale centre.

Hvordan kan vi som psykologer sikre, at vores behandlingstilbud både er ”konkurrencedygtigt” og leverer et højt fagligt niveau, uanset hvor vi er ansatte.


Tværfagligt samarbejde

Hvordan kan psykologer udvikle og tilbyde en specifik/kvalificeret ydelse på institutioner, hvor de ofte er alene med deres faglighed.


Efteruddannelsen i addiktiv psykologi

Drøftelse af den kommende efteruddannelse.
Tid

24. og 25.oktober 2024


Sted

Grand hotel

Jernbanegade 18,

5000 Odense


Pris

Konferencen er forbeholdt medlemmer af selskabet og koster 2700 kr. med overnatning og fuld forplejning.


Tilmeldingsfrist

Der er ingen tilmeldingsfrist, men man er kun garanteret en plads med overnatning indtil d.24. august.

Tilmelding og betaling

Start med at overføre 2700 kr. til selskabets bankkonto i

Lån & Spar Bank:  

Reg nr.: 0400 - Konto nr: 401 25 48 449.

Udfyld derefter nedenstående og tryk <Tilmeld>
0%
Nogle felter mangler eller er i det forkerte format. Ret venligst og prøv igen.

Retur til forsiden